NP!
 
 
 
 
NP!
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati
8. závod Hanáckého žebříku jaro
závod HSH Rankingu s koeficientem 1.00
rozpis závodu
Pořádající orgán : Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt : SK Severka Šumperk
Datum : 23. června 2007
Centrum : Vojtíškov, 7 km SZ od Hanušovic. Louka v horní části obce, doporučujeme klubové stany Penzion Sport (odkaz na Mapy.cz).
Druh závodu : klasická trať, závod zařazený do HSH rankingu, koef. 1,00
Kategorie : D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H60
.
P3 – trať pro příchozí, RD – trať pro děti s doprovodem
Přihlášky : nejpozději do 18. 6. 2007 do 20,00 hod. přes přihlašovací systém Hanácké oblasti (odkaz). Přihlášky po termínu a v den závodu za dvojnásobné startovné (kromě kategorií RD a P) a pouze dle možností pořadatele.
Informace : http://vojtiskov.ssu.cz nebo telefon 728 169 593 (Zdenka Králová).
Vklady : žactvo, RD, P3 - 30,- Kč
ostatní - 50,- Kč
zapůjčení čipu - 20,- Kč
ztrátu čipu - 700,- Kč

Vklady jsou splatné při prezentaci.
Prezentace : 9:00 – 10.15 hod. v centru závodu.
Start : 00 = 11:00 hod.
Mapa : Boží bouda, 1:10 000, E = 5, revize jaro 2007, rozměr A3, tisk laser. Autoři Radovan Čech, Jan Drbal, Aleš Hejna, Jiří Král, Luděk Krtička, Tomáš Leštínský. Mapy budou vodovzdorně upraveny.
Terén : horský kopcovitý terén v nadmořské výšce od 620 do 1100 m.n.m., množství kamenných kupek a kup uměle vytvořených, bažinky, balvanová pole, horské hustníky ve vyšších partiích, místy divoký náletový les.
Systém ražení : elektronický – SportIdent
Předpis : závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti.
Upozornění : závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Vzdálenosti : parkoviště – centrum : do 1500 m
centrum – start : 1300 m, 250 m převýšení 2000 m, 300 m převýšení
cíl – centrum : 46 m 700 m
Parkování : bude organizováno pořadatelem a je možné pouze na vyhrazených místech v obci.
Občerstvení : nápoj po doběhu a dále v centru závodu stánek s tradičním sortimentem.
WC a mytí : v centru závodu.
Vyhlášení výsledků : nejpozději ve 14.30 hod., závodníci na prvních třech místech obdrží drobné ceny a diplom, vítězové mistrovských kategorií získají titul Mistr Hanácké oblasti na klasické trati pro rok 2007.
Funkcionáři : ředitel závodu - Zdenka Králová
hlavní rozhodčí - Jaroslav Strachota
stavitel tratí - Luděk Krtička.
 
Dokumenty ke stažení :  : :  rozpis (doc, MS Word)
 : :  rozpis (pdf, Adobe Reader)